12h00 - Thứ Sáu, 04/03/20110

CBTT số 6_Về việc chưa thực hiện tạm ứng cổ tức NĐTC 2009-2010 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%

Hoa Sen Group trân trọng gửi đến quý vị cổ đông thông tin về việc chưa thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức của NĐTC 2009-2010 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%/mệnh giá.

Bạn đang xem tập tin: 

Cong bo thong tin 06_2.pdf 

 

Current View

Ý kiến của bạn