12h00 - Thứ Hai, 05/04/20100

CBTT số 6/2010_Ước kết quả SXKD tháng 3/2010 và 6 tháng đầu niên độ tài chính 2009-2010

Công ty CP Tập Đoàn Hoa Sen xin gửi đến quý vị cổ đông: Ước kết quả SXKD tháng 3 năm 2010 và 6 tháng đầu niên độ tài chính 2009-2010.

Bạn đang xem tập tin: 

CBTT SO 06_CBTT_2010.pdf 

 

Current View

Ý kiến của bạn