12h00 - Thứ Năm, 11/02/20100

CBTT số 3/2010_Kết quả phát hành CP tăng vốn điều lệ

HSG xin gửi đến quý vị cổ đông về kết quả phát hành CP tăng vốn điều lệ và bản báo cáo kiểm toán vốn đến ngày 11 tháng 02 năm 2010.

Bạn đang xem tập tin: BC_Kiem_toan_von_ngay_11-02-2010.pdf 

Tải về

 
Current View

Ý kiến của bạn