12h00 - Thứ Sáu, 18/02/20110

CBTT số 2_Giải trình kết quả kinh doanh hợp nhất quý I - NĐTC 2010-2011

Công ty CP tập đoàn Hoa Sen, trân trọng gửi đến quý vị Cổ đông bản giải trình kết quả kinh doanh hợp nhất Quý I của niên độ tài chính 2010-2011

Bạn đang xem tập tin:

CBTT 02_2011.pdf 

 

Current View

Ý kiến của bạn