12h00 - Thứ Hai, 02/11/20090

CBTT số 21/2009_Ước thực hiện KQSXKD tháng 10 năm 2009

Lợi nhuận sau thuế của Tập Đoàn Hoa Sen Ước đạt 52 tỷ đồng, vượt 8,667 tỷ đồng , tương đương vượt 20% so với kế hoạch

Bạn đang xem tập tin:

Uoc_KQKD_thang_10_2009.pdf 

 

Current View

Ý kiến của bạn