12h00 - Thứ Ba, 23/11/20100

CBTT số 20/2010_Giải trình KQKD hợp nhất quý IV niên độ tài chính 2009-2010

Công ty CP tập đoàn Hoa Sen, xin trân trọng gửi đến quý vị Cổ đông bản giải trình kết quả kinh doanh hợp nhất quý IV niên độ tài chính 2009-2010

Bạn đang xem tập tin: 

Giai trinh KQKD quy IV NDTC 2009-2010.pdf 

 

Current View

Ý kiến của bạn