12h00 - Thứ Năm, 01/10/20090

CBTT số 20/2009_Ước thực hiện KQSXKD tháng 9 năm 2009

Lợi nhuận sau thuế tháng 9 của Tập đoàn Hoa Sen ước đạt 62,5 tỷ đồng, lũy kế cả năm tài chính 2008 -2009 ước đạt 195 tỷ đồng vượt 171% kế hoạch đã đề ra.

Bạn đang xem tập tin: 

CongBoThongTin_T9_2009.pdf 

 

Current View

Ý kiến của bạn