12h00 - Thứ Tư, 19/01/20110

CBTT số 1_Báo cáo tình hình quản trị của Tập đoàn niên độ 2009-2010

Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen, gửi đến quý vị Cổ đông về tình hình hoạt động quản trị của HĐQT trong niên độ 2009-2010.

Bạn đang xem tập tin: 

HSG_BC Quan tri Cong ty 2009-2010.pdf 

 

Current View

Ý kiến của bạn