12h00 - Thứ Năm, 11/11/20100

CBTT số 19/2010_Công bố thông tin bất thường

Để cung cấp thông tin kịp thời cho quý vị cổ đông, Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen trân trọng gửi đến quý vị Cổ đông bản công bố thông tin số 19

Bạn đang xem tập tin: 

HSG - CBTT so 19.pdf 

 

Current View

Ý kiến của bạn