12h00 - Thứ Năm, 03/09/20090

CBTT số 18/2009_Ước kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 8 - 2009

Tính đến hết tháng 8/2009, lợi nhuận trước thuế của CTCP Tập đoàn Hoa Sen (HSG) ước đạt 60 tỷ đồng.

Bạn đang xem tập tin: 

HSG-Uoc_Ket_Qua_SXKD_T8_2009.pdf 

Current View

Ý kiến của bạn