12h00 - Thứ Ba, 07/07/20090

CBTT số 14/2009_Ước kết quả SXKD tháng 6 năm 2009

Tháng 6 năm 2009, lợi nhuận sau thuế ước thực hiện khoảng 50 tỷ đồng, tăng 13.5 tỷ đồng (37%) so với tháng 5/2009.

Bạn đang xem tập tin: 

HSG_Uoc_KQKD_T6_2009.pdf 

 

Current View

Ý kiến của bạn