12h00 - Thứ Tư, 11/08/20100

CBTT số 13/2010_Giải trình kết quả kinh doanh quý III niên độ tài chính 2009-2010

Công ty CP Tập Đoàn Hoa Sen, trân trọng gửi đến quý vị cổ đông bản công bố thông tin giải trình về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất quý III của niên độ tài chính 2009-2010.

Bạn đang xem tập tin: 

CBTT so 13 Giai trinh ket qua kinh doanh quy III.pdf 

 

Current View

Ý kiến của bạn