12h00 - Thứ Ba, 05/01/20100

CBTT số 01/2010_Ước kết quả SXKD tháng 12 năm 2009 và Quý I NDTC 2009-2010

Kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất trong tháng 12 năm 2009 và Quý I niên độ tài chính 2009 - 2010, ước đạt được lần lượt là: 48 tỷ và 154 tỷ đồng.

Bạn đang xem tập tin: 

CBTT_T1_2010_Viet.pdf 

 

Current View

Ý kiến của bạn