06h43 - Thứ Sáu, 23/06/20170

BCTC riêng Công ty mẹ Quý III - NDTC 2009-2010

Công ty CP Tập Đoàn Hoa Sen xin trân trọng công bố Báo cáo tài chính quý III - niên độ tài chính 2009-2010 của Công ty mẹ như sau:

Công ty CP Tập Đoàn Hoa Sen xin trân trọng công bố Báo cáo tài chính quý III - niên độ tài chính 2009-2010 của Công ty mẹ như sau:

Current View

Ý kiến của bạn