09h00 - Thứ Sáu, 24/01/20140

Báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn của Duetsche Bank AG, Chi nhánh London (1/2014)

Ngày 24/01/2014 CTCP Tập đoàn Hoa Sen nhận được qua email Báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn của Duetsche Bank AG, Chi nhánh London như 02 file đính kèm.

Bạn đang xem tập tin: 

HSG_cob_20140117_Appendix_IV.pdf 

 

Current View

Ý kiến của bạn