04h15 - Thứ Tư, 14/11/20120

Báo cáo tài chính và Giải trình KQKD hợp nhất Quý IV NĐTC 2011-2012

CTCP Tập đoàn Hoa Sen xin gửi đến quý vị cổ đông báo cáo tài chính hợp nhất và Giải trình KQKD quý IV NĐTC 2011-2012 từ ngày 01/07/2012 đến ngày 30/9/2012.
Current View

Ý kiến của bạn