04h19 - Thứ Ba, 14/08/20120

Báo cáo tài chính và Giải trình KQKD hợp nhất quý III NĐTC 2011-2012

CTCP Tập đoàn Hoa Sen xin gửi đến quý vị cổ đông báo cáo tài chính và Giải trình KQKD hợp nhất quý III NĐTC 2011-2012 từ ngày 01/04/2012 đến ngày 30/6/2012

Bạn đang xem tập tin: 

HSG - BCTC hop nhat quy III NDTC 2011-2012.pdf

Giải trình KQKD hợp nhất quý III NĐTC 2011-2012.pdf

Current View

Ý kiến của bạn