04h33 - Thứ Hai, 20/02/20120

Báo cáo tài chính và Giải trình KQKD hợp nhất quý I NĐTC 2011-2012

CTCP Tập đoàn Hoa Sen xin gửi đến quý vị cổ đông báo cáo tài chính và Giải trình KQKD hợp nhất quý I NĐTC 2011-2012 từ ngày 01/10/2011 đến ngày 31/12/2011.
Current View

Ý kiến của bạn