06h33 - Thứ Sáu, 19/11/20100

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV NĐTC 2009-2010

Công ty CP tập đoàn Hoa Sen, trân trọng công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 niên độ tài chính 2009-2010 như sau:

Bạn đang xem tập tin:

 HSG_BCTC HN Quy 4 - 2010.pdf 

Current View

Ý kiến của bạn