06h37 - Chủ Nhật, 15/08/20100

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III NĐTC 2009-2010

Công ty CP Tập Đoàn Hoa Sen trân trọng gửi đến quý vị cổ đông bản BCTC hợp nhất quý III của niên độ tài chính 2009-2010.

Công ty CP Tập Đoàn Hoa Sen trân trọng gửi đến quý vị cổ đông bản BCTC hợp nhất quý III của niên độ tài chính 2009-2010.

Current View

Ý kiến của bạn