12h00 - Thứ Ba, 01/12/20200

Báo cáo kết quả giao dịch và Thông báo giao dịch cổ phiếu của Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen (01/12/2020)

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen (01/12/2020). Theo đó, Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen đã bán 30.000.000 cổ phiếu HSG. Thời gian thực hiện giao dịch từ ngày 25/11/2020 đến ngày 01/12/2020. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 43.140.478 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 9,7%.
Current View

Ý kiến của bạn