12h00 - Thứ Năm, 03/12/20090

CBTT số 24/2009_Ước lợi nhuận sau thuế tháng 11 đạt 50 tỉ đồng

Trong tháng 11, sản lượng tiêu thụ đạt 21.555 tấn cao hơn khá nhiều so với tháng 10 chỉ tiêu thụ được 16.439 tấn. Doanh thu thuần tháng 11 đạt 346 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế ước đạt 50 tỷ đồng

Bạn đang xem tập tin: 

Cong_Bo_Thong_Tin 24.pdf 

 

Current View

Ý kiến của bạn