12h00 - Thứ Sáu, 20/11/20150

Công bố thông tin số 72 (2015) - Thành lập các chi nhánh tại Ba Đồn – Quảng Bình, Bình Lục – Hà Nam, Bố Trạch – Quảng Bình, Quỳnh Phụ - Thái Bình và Tứ Kỳ - Hải Dương

CTCP Tập đoàn Hoa Sen kính gửi bản CBTT Nghi quyết HĐQT về việc thành lập các chi nhánh tại Ba Đồn – Quảng Bình, Bình Lục – Hà Nam, Bố Trạch – Quảng Bình, Quỳnh Phụ - Thái Bình và Tứ Kỳ - Hải Dương.

Bạn đang xem tập tin: 

CBTT72_TL5CN_CTCPTĐ_HOA_SEN.pdf

 

Current View

Ý kiến của bạn