12h00 - Thứ Tư, 24/12/20140

Công bố thông tin số 58 (2014) - Thành lập chi nhánh Thái Hòa, tỉnh Nghệ An

CTCP Tập đoàn Hoa Sen kính gửi bản CBTT NQ HĐQT về việc thành lập CN Thái Hòa, tỉnh Nghệ An.

Bạn đang xem tập tin: 

HSG_NQHDQT_ve_thanh_lap_CN_Thai_Hoa_tinh_Nghe_An.pdf 

 

Current View

Ý kiến của bạn