12h00 - Thứ Ba, 23/09/20140

Công bố thông tin số 36 (2014) - Đăng ký thay đổi người đứng đầu trong giấy phép HĐKD của chi nhánh

CTCP Tập đoàn Hoa Sen kính gửi bản scan CBTT về việc thay đổi người đứng đầu trong giấy phép HĐKD của chi nhánh Thái Nguyên và chi nhánh Chương Mỹ, Hà Nội

Bạn đang xem tập tin: 

Giay_DKTD_CNDKHDCN_HSG36.pdf 

 

Current View

Ý kiến của bạn