12h00 - Thứ Sáu, 04/12/20150

Công bố thông tin số 80 (2015) - Giấy Chứng nhận Đăng ký hoạt động Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Tứ Kỳ - Hải Dương

CTCP Tập đoàn Hoa Sen kính gửi bản CBTT về Giấy Chứng nhận Đăng ký hoạt động Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Tứ Kỳ - Hải Dương

Bạn đang xem tập tin: 

CBTT80_Giay_CNDKKD_Tu_Ky_Hai_Duong.pdf 

Current View

Ý kiến của bạn