Bạn đang ở đây

Thông báo mời thầu mua thép thứ phẩm, phế liệu và thành phẩm T10/2014

Tiếng Việt
Đính kèm: 
HOA SEN_(19-9-2014)_1ph4, BW.PDF (Xem trước | Tải về)
Ho So Moi Thau thang T10-2014.pdf (Xem trước | Tải về)

Bạn đang xem tập tin: Ho So Moi Thau thang T10-2014.pdf Tải về

Current View
Body: 

Giới thiệu

Kênh phân phối

Sản phẩm

Quan hệ cổ đông

Tin tức và báo chí

Dự án