Bạn đang ở đây

Thông báo mời thầu mua thép thứ phẩm, phế liệu và thành phẩm T07/2014

Tiếng Việt
Đính kèm: 
Layout_for_website.pdf (Xem trước | Tải về)

Bạn đang xem tập tin: Layout_for_website.pdf Tải về

Current View
Body: 

CTCP Tập đoàn Hoa Sen trân trọng gửi thông báo mời mua thép thứ phẩm, phế liệu và thành phẩm tháng 07/2014.

Giới thiệu

Kênh phân phối

Sản phẩm

Quan hệ cổ đông

Tin tức và báo chí

Dự án