Bạn đang ở đây

Thông báo mời thầu xây dựng chi nhánh Hoa Sen tại Tiểu Cần - Trà Vinh

Tiếng Việt
Đính kèm: 
moi_thau_xay_dung_chi_nhanh.pdf (Xem trước | Tải về)

Bạn đang xem tập tin: moi_thau_xay_dung_chi_nhanh.pdf Tải về

Current View
Body: 

CTCP Tập đoàn Hoa Sen trân trọng gửi thông báo mời thầu xây dựng chi nhánh Hoa Sen tại Tiểu Cần - Trà Vinh

Giới thiệu

Kênh phân phối

Sản phẩm

Quan hệ cổ đông

Tin tức và báo chí

Dự án