Bạn đang ở đây

Thông báo mời thầu xây dựng chi nhánh Hoa Sen tại Hải Dương

Tiếng Việt
Đính kèm: 
Phu luc noi dung dang bao moi thau.pdf (Xem trước | Tải về)

Bạn đang xem tập tin: Phu luc noi dung dang bao moi thau.pdf Tải về

Current View
Body: 

CTCP Tập đoàn Hoa Sen trân trọng gửi thông báo mời thầu xây dựng chi nhánh Hoa Sen tại Hải Dương.

Giới thiệu

Kênh phân phối

Sản phẩm

Quan hệ cổ đông

Tin tức và báo chí

Dự án