Bạn đang ở đây

Thông báo mời thầu Thiết kế, cung cấp, thi công lắp đặt, tổ chức đóng điện nghiệm thu hạng mục cấp điện thi công” cho nhà máy thép Nhơn Hội – Bình Định

Tiếng Việt
Đính kèm: 
Noi_dung_dang_bao_goi_thau_TRAM_DIEN_NHON_HOI.pdf (Xem trước | Tải về)

Bạn đang xem tập tin: Noi_dung_dang_bao_goi_thau_TRAM_DIEN_NHON_HOI.pdf Tải về

Current View
Body: 

Hiện tại Công ty cổ phần tập đoàn Hoa Sen (Hoa Sen Group) đang triển khai Dự án “Thiết kế, cung cấp, thi công lắp đặt, tổ chức đóng điện nghiệm thu hạng mục cấp điện thi côngcho nhà máy thép Nhơn Hội – Bình Định.
Kính mời các nhà thầu có đủ điều kiện và năng lực tham gia gói thầu này

Giới thiệu

Kênh phân phối

Sản phẩm

Quan hệ cổ đông

Tin tức và báo chí

Dự án