Bạn đang ở đây

Thông báo mời thầu các gói thầu cho dự án “Nhà máy Hoa Sen Hà Nam"

Tiếng Việt
Đính kèm: 
Moi_thau_cac_hang_muc_nha_may_Ha_Nam.pdf (Xem trước | Tải về)

Bạn đang xem tập tin: Moi_thau_cac_hang_muc_nha_may_Ha_Nam.pdf Tải về

Current View
Body: 

Hiện tại Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen (Hoa Sen Group) đang triển khai mời chào thầu rộng rãi các gói thầu cho dự án “Nhà máy Hoa Sen Hà nam”, Kính mời các nhà thầu có đủ điều kiện và năng lực tham gia gói thầu này.

Giới thiệu

Kênh phân phối

Sản phẩm

Quan hệ cổ đông

Tin tức và báo chí

Dự án