Bạn đang ở đây

Mời dự thi thiết kế mẫu kiến trúc "Khu văn phòng điều hành phía Bắc"

Tiếng Việt
Đính kèm: 
moi_thau_xay_dung.pdf (Xem trước | Tải về)

Bạn đang xem tập tin: moi_thau_xay_dung.pdf Tải về

Current View
Body: 

Hiện tại Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen (Hoa Sen Group) đang chuẩn bị triển khai thi tuyển thiết kế mẫu kiến trúc công trình “Khu văn phòng điều hành phía Bắc”. Kính mời các tổ chức, công ty có đủ điều kiện và năng lực tham dự thi tuyển.

Giới thiệu

Kênh phân phối

Sản phẩm

Quan hệ cổ đông

Tin tức và báo chí

Dự án