Bạn đang ở đây

Công bố thông tin số 109 (2016) - Chấm dứt hoạt động Địa điểm kinh doanh - Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Diễn Châu - Nghệ An

CTCP Tập đoàn Hoa Sen kính gửi file mềm bản CBTT NQ HĐQT về việc Chấm dứt hoạt động Địa điểm kinh doanh - Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Diễn Châu – Nghệ An

Attachment: 
CBTT109_Cham_dut_hoat_dong_dia_diem_kinh_doanh_tai_Dien_Chau_Nghe_An.pdf (Xem trước | Tải về)

Bạn đang xem tập tin: CBTT109_Cham_dut_hoat_dong_dia_diem_kinh_doanh_tai_Dien_Chau_Nghe_An.pdf Tải về

Current View

Tin tức khác

Giới thiệu

Kênh phân phối

Sản phẩm

Quan hệ cổ đông

Tin tức và báo chí

Dự án