Bạn đang ở đây

Công bố thông tin số 04 (2017) - Thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Đức Huệ - Long An, Gò Quao - Kiên Giang, Hòa Bình - Bạc Liêu, Châu Thành - Tây Ninh

CTCP Tập đoàn Hoa Sen kính gửi file mềm bản CBTT NQ HĐQT về việc thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Đức Huệ - Long An, Gò Quao - Kiên Giang, Hòa Bình - Bạc Liêu, Châu Thành - Tây Ninh và thay đổi thông tin tên và địa chỉ chi nhánh số 2 Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Dĩ An - Bình Dương

Attachment: 
CBTT04_TL4CN_thay_doi_1_CN.pdf (Xem trước | Tải về)

Bạn đang xem tập tin: CBTT04_TL4CN_thay_doi_1_CN.pdf Tải về

Current View

Tin tức khác

Giới thiệu

Kênh phân phối

Sản phẩm

Quan hệ cổ đông

Tin tức và báo chí

Dự án