Bạn đang ở đây

Công bố thông tin số 02 (2017) - Biên bản họp và Nghị Quyết Hội nghị thường niên ĐHĐCĐ NĐTC 2016-2017

CTCP Tập đoàn Hoa Sen kính gửi Biên bản họp và Nghị Quyết Hội nghị thường niên ĐHĐCĐ NĐTC 2016-2017.

Attachment: 
CBTT02-Bien ban hop va NQ DHDCD NDTC 2016-2017.pdf (Xem trước | Tải về)

Bạn đang xem tập tin: CBTT02-Bien ban hop va NQ DHDCD NDTC 2016-2017.pdf Tải về

Current View

Tin tức khác

Giới thiệu

Kênh phân phối

Sản phẩm

Quan hệ cổ đông

Tin tức và báo chí

Dự án