Bạn đang ở đây

Báo cáo tài chính và giải trình KQKD hợp nhất quý I NĐTC 2015 - 2016

CTCP Tập đoàn Hoa Sen kính gửi file mềm bản BCTC Hợp nhất quý 1 NĐTC 2015-2016 và bản giải trình KQKD Hợp nhất quý 1 NĐTC 2015-2016 như file đính kèm.

Attachment: 
HSG-BCTC hop nhat Quy I NDTC 2015-2016.pdf (Xem trước | Tải về)
HSG-Giai trinh KQKD hop nhat Quy I NDTC 2015-2016.pdf (Xem trước | Tải về)

Bạn đang xem tập tin: HSG-Giai trinh KQKD hop nhat Quy I NDTC 2015-2016.pdf Tải về

Current View

Giới thiệu

Kênh phân phối

Sản phẩm

Quan hệ cổ đông

Tin tức và báo chí

Dự án