Bạn đang ở đây

Thông báo mời thầu mua 03 dây chuyền cán ống thép

Tiếng Việt

CTCP Tập đoàn Hoa Sen trân trọng gửi thông báo mời mua 03 dây chuyền cán ống thép trong T10/2014

PDF: 
Maquette_Moi_thau_Thanh_ly_03_may_thep_(29_10_14)Option_HC.pdf (Xem trước | Tải về)

Bạn đang xem tập tin: Maquette_Moi_thau_Thanh_ly_03_may_thep_(29_10_14)Option_HC.pdf Tải về

Current View

Giới thiệu

Kênh phân phối

Sản phẩm

Quan hệ cổ đông

Tin tức và báo chí

Dự án