Bạn đang ở đây

Thông báo tìm kiếm nhà cung cấp cho dự án "Nhà máy Hoa Sen Nhơn Hội, Bình Định và Nhà máy VLXD, Phú Mỹ"

Hiện tại Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen (Hoa Sen Group) đang triển khai mời chào thầu rộng rãi các gói thầu cho dự án "Nhà máy Hoa Sen Nhơn Hội, Bình Định và Nhà máy VLXD, Phú Mỹ"

PDF: 
Thong_bao_moi_thau.pdf (Xem trước | Tải về)

Bạn đang xem tập tin: Thong_bao_moi_thau.pdf Tải về

Current View

Giới thiệu

Kênh phân phối

Sản phẩm

Quan hệ cổ đông

Tin tức và báo chí

Dự án