Bạn đang ở đây

Thông báo tìm kiếm nhà cung cấp cho dự án "Khu liên hợp luyện cán thép Hoa Sen Cà Ná – Ninh Thuận"

Hiện tại Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen (Hoa Sen Group) đang triển khai mời chào thầu các gói thầu cho dự án “Khu liên hợp luyện cán thép Hoa Sen Cà Ná – Ninh Thuận"

PDF: 
DANG_BAO.pdf (Xem trước | Tải về)
DIEN_LO_CAO.pdf (Xem trước | Tải về)
NUOC.pdf (Xem trước | Tải về)

Bạn đang xem tập tin: NUOC.pdf Tải về

Current View

Giới thiệu

Kênh phân phối

Sản phẩm

Quan hệ cổ đông

Tin tức và báo chí

Dự án