Bạn đang ở đây

Thông báo các gói thầu cho dự án “Nhà máy Hoa Sen Nhơn Hội”, “Nhà máy Hoa Sen Nghệ An”

Hiện tại Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen (Hoa Sen Group) đang triển khai mời chào thầu rộng rãi các gói thầu cho dự án “Nhà máy Hoa Sen Nhơn Hội”, “Nhà máy Hoa Sen Nghệ An”

PDF: 
noi_dung.pdf (Xem trước | Tải về)

Bạn đang xem tập tin: noi_dung.pdf Tải về

Current View

Giới thiệu

Kênh phân phối

Sản phẩm

Quan hệ cổ đông

Tin tức và báo chí

Dự án