Bạn đang ở đây

Thông báo các gói thầu cho dự án “Nhà máy Hoa Sen Hà Nam giai đoạn 2”

Hiện tại Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen (Hoa Sen Group) đang triển khai rộng rãi các gói thầu cho dự án “Nhà máy Hoa Sen Hà Nam Giai đoạn 2”

PDF: 
Dau_thau_giai_doan_2_ca_na.pdf (Xem trước | Tải về)

Bạn đang xem tập tin: Dau_thau_giai_doan_2_ca_na.pdf Tải về

Current View

Giới thiệu

Kênh phân phối

Sản phẩm

Quan hệ cổ đông

Tin tức và báo chí

Dự án