Bạn đang ở đây

Thông báo các gói thầu cho dự án “Công ty Cổ Phần Hoa Sen Yên Bái”

Hiện tại Công ty Cổ Phần Hoa Sen Yên Bái đang triển khai mời chào thầu rộng rãi gói thầu cho dự án “ Trung tâm thương mại, dịch vụ, khách sạn, nhà hàng và tổ chức sự kiện- Hoa Sen Yên Bái”

PDF: 
dang_bao.pdf (Xem trước | Tải về)

Bạn đang xem tập tin: dang_bao.pdf Tải về

Current View

Giới thiệu

Kênh phân phối

Sản phẩm

Quan hệ cổ đông

Tin tức và báo chí

Dự án