Bạn đang ở đây

Đối với một doanh nghiệp, 10 năm chỉ là một quãng thời gian ngắn
Có rất nhiều quan điểm khác nhau về việc xây dựng mô hình tập đoàn kinh tế tư nhân

Hoa Sen Group được gây dựng từ đồng lương ít ỏi của một người thợ
Một niên độ tài chính khép lại, cũng là lúc các doanh nghiệp cùng nhìn lại chặng đường đã qua

Dây chuyền sản xuất tôn dày mạ kẽm theo công nghệ NOF của Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ
Ước lợi nhuận sau thuế và thu nhập mỗi cổ phiếu (EPS) 04 quý gần nhất (từ ngày 01/01/2009 đến ngày 31/12/2009)

Các trang

Giới thiệu

Kênh phân phối

Sản phẩm

Quan hệ cổ đông

Tin tức và báo chí

Dự án