Bạn đang ở đây

Tập đoàn Hoa Sen vừa tròn 10 tuổi (08/08/2001-08/08/2011), đây không phải là thời gian dài...
Đối với một doanh nghiệp, 10 năm chỉ là một quãng thời gian ngắn

Có rất nhiều quan điểm khác nhau về việc xây dựng mô hình tập đoàn kinh tế tư nhân
Hoa Sen Group được gây dựng từ đồng lương ít ỏi của một người thợ

Một niên độ tài chính khép lại, cũng là lúc các doanh nghiệp cùng nhìn lại chặng đường đã qua
Dây chuyền sản xuất tôn dày mạ kẽm theo công nghệ NOF của Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ

Các trang

Giới thiệu

Kênh phân phối

Sản phẩm

Quan hệ cổ đông

Tin tức và báo chí

Dự án