Bạn đang ở đây

Hơn 10 năm qua, bên cạnh những thành tích trong hoạt động sản xuất – kinh doanh
Với việc giành được Giải thưởng bạch kim về chất lượng quốc tế do tổ chức BID trao tặng

Sáng ngày 13/03/2012 danh sách 419 doanh nghiệp chính thức thuộc 38 ngành nghề
Doanh nhân Lê Phước Vũ - người sáng lập Tập đoàn Hoa Sen. Hiện là Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hoa Sen

Sáng ngày 07/01/2012, chương trình Talkshow “Câu chuyện Doanh nhân Khởi nghiệp” kỳ III
Trong cơn bão khủng hoảng, Chủ tịch Tập đoàn Hoa Sen - Lê Phước Vũ vẫn kiên định mục tiêu xây dựng

Các trang

Giới thiệu

Kênh phân phối

Sản phẩm

Quan hệ cổ đông

Tin tức và báo chí

Dự án