Bạn đang ở đây

Trong khi nhiều doanh nghiệp trong nước đang lâm vào cảnh “tiến thoái lưỡng nan”
Trong quá trình hoạt động, Tập đoàn Hoa Sen luôn là một trong những doanh nghiệp tiên phong

Công ty Cổ phần tập đoàn Hoa Sen (Hoa Sen Group – HSG) sẽ chính thức thay đổi logo mới
Sau hơn 10 năm thành lập, Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen đã vươn lên nắm giữ vị trí số 1

Hơn 10 năm qua, bên cạnh những thành tích trong hoạt động sản xuất – kinh doanh
Với việc giành được Giải thưởng bạch kim về chất lượng quốc tế do tổ chức BID trao tặng

Các trang

Giới thiệu

Kênh phân phối

Sản phẩm

Quan hệ cổ đông

Tin tức và báo chí

Dự án