Bạn đang ở đây

Xây dựng cơ nghiệp trong ngành sản xuất công nghiệp nặng từ hai bàn tay trắng, ông Lê Phước Vũ sẽ tiếp tục tập trung phát triển công ty hay lên núi đi tu?
Tạp chí “Nhịp cầu đầu tư” gửi Công văn phản hồi cho Tập đoàn Hoa Sen và ông Lê Phước Vũ về nội dung bài viết “Đại gia né thuế” trên báo số 373 phát hành ngày 17/3/2014.

Tập đoàn Hoa Sen đã bước vào NĐTC mới 2013 - 2014, bắt đầu thực hiện hoá một phần mục tiêu "3 số 1"...

68 hộ nghèo bị bão số 10 thổi tốc mái nhà đã nhận được một mái nhà mới bằng tôn Hoa Sen.
(DĐDN) - Kết thúc niên độ tài chính (NĐTC) 2012-2013, Tập đoàn Hoa Sen tiếp tục khẳng định vị thế số 1...

Các trang

Giới thiệu

Kênh phân phối

Sản phẩm

Quan hệ cổ đông

Tin tức và báo chí

Dự án