Bạn đang ở đây

Ngày 26/11/2013, Tập đoàn Hoa Sen và Tổ chức CFC - ANCOP đã tiến hành ký kết tài trợ khoảng 14.000 m2 tôn lợp, tương đương khoảng 400
Lúc 14g00 ngày 06/01/2014 buổi họp báo chương trình “Mái ấm gia đình Việt – Xuân Giáp Ngọ 2014"..

Ngày 03/01/2014, Ban tổ chức chương trình “Mái ấm gia đình Việt”....

Ngoài việc chú trọng đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh, Tập đoàn Hoa Sen

Các trang

Giới thiệu

Kênh phân phối

Sản phẩm

Quan hệ cổ đông

Tin tức và báo chí

Dự án