Bạn đang ở đây

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực luôn là chính sách ưu tiên hàng đầu của Tập đoàn Hoa Sen và được Ban lãnh đạo đặc biệt quan tâm.
Quản trị viên dự nguồn (QTV dự nguồn) là mô hình Tập đoàn Hoa Sen đã áp dụng trong nhiều năm qua và thu hút rất nhiều nhân sự trẻ, tiềm năng tham

Điểm nổi bật trong quy định và quy trình đào tạo của Tập đoàn Hoa Sen là mỗi chương trình đào tạo đều là sản phẩm từ sự phối hợp chặt chẽ của đơn
Công đoàn cơ sở Tập đoàn Hoa sen được thành lập từ năm 2004. Qua 3 kỳ Đại hội Ban chấp hành Công đoàn mới gồm 7 thành viên trong BCH và gần 600 Đoàn viên

Đào tạo và phát triển nhân viên luôn là chính sách ưu tiên hàng đầu của Hoa Sen.
Các chính sách lương, phụ cấp; chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp

Giới thiệu

Kênh phân phối

Sản phẩm

Quan hệ cổ đông

Tin tức và báo chí

Dự án