Bạn đang ở đây

Thông tin về quản trị nguồn nhân lực.

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực luôn là chính sách ưu tiên hàng đầu của Tập đoàn Hoa Sen và được Ban lãnh đạo đặc biệt quan tâm. Với tiêu chí: “Giỏi hơn, Chuyên nghiệp hơn, Hiệu quả hơn và Thu nhập cao hơn”, Mục tiêu đào tạo luôn hướng đến việc nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng lãnh đạo và quản lý, phẩm chất đạo đức cho từng cán bộ công nhân viên nhằm đáp ứng năng lực làm việc trong môi trường kinh doanh năng động, đa ngành và có tính cạnh tranh cao qua đó phát huy và đề cao văn hóa: “Trung thực – Cộng đồng – Phát triển” của Tập đoàn.

 

 

Để triển khai mục tiêu này, hàng loạt các chính sách được Tập đoàn triển khai như: Chính sách tuyển dụng, chính sách đào tạo, chính sách Quản trị viên dự nguồn/ nhân viên dự nguồn, chính sách cán bộ kế thừa, chính sách dành cho sinh viên thực tập.
Cùng với các chính sách, nhiều chương trình đào tạo đã được tiến hành trong thời gian vừa qua dành cho mọi đối tượng nhân viên như: chương trình đào tạo dành cho Cán bộ quản lý, chương trình đào tạo hội nhập, chương trình đào tạo ngoại ngữ, chương trình đào tạo kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ và chương trình đào tạo kỹ năng mềm. 

Bên cạnh đó, Tập đoàn còn thường xuyên tổ chức các khoá đào tạo An toàn lao động, PCCC, sơ cấp cứu và nhận thức các tiêu chuẩn  ISO 9001, ISO 14000, OHSAS 18001,… cho CBCNV mới nhằm nâng cao nhận thức về hệ thống tiêu chuẩn quản lý chất lượng, môi trường, hệ thống tiêu chuẩn về quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, để sau khóa học mỗi CBCNV có thể nhận thức được tầm quan trọng của việc áp dụng các tiêu chuẩn đó vào hoạt động sản xuất kinh doanh.
Không chỉ dừng lại ở hoạt động đào tạo, công tác tái đào tạo cũng được Ban Tổng Giám đốc quan tâm chỉ đạo. Tái đào tạo được tổ chức ít nhất một năm 1 lần, đặc biệt là các chương trình đào tạo dành cho CBCNV tại chi nhánh thuộc Hệ thống phân phối của Tập đoàn.
Quản trị viên dự nguồn (QTV dự nguồn) là mô hình mà Tập đoàn Hoa Sen đã áp dụng trong nhiều năm đã thu hút rất nhiều nhân sự trẻ, tiềm năng tham gia vào đội ngũ quản lý của Tập đoàn. 

Song song với công tác đào tạo, Tập đoàn tiếp tục hợp tác với các trường thành viên thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM, các trường Đại học, Cao đẳng khu vực Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu qua các hình thức tài trợ học bổng, tham dự ngày hội việc làm, hội thảo về chất lượng đào tạo … để thực hiện chiến lược thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao.Giới thiệu

Kênh phân phối

Sản phẩm

Quan hệ cổ đông

Tin tức và báo chí

Dự án